Pendidikan Islam

Bab 1 : Al-Quran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang Al-Quran. Kami akan fokus kepada dua surah, At-Takathur dan Al-Qari'ah. Kita akan belajar cara membaca dan membaca surah-surah ini dengan betul dan tajwid yang betul. Kita juga akan belajar bagaimana menerapkan ajaran surah-surah ini dalam kehidupan seharian kita, dengan bersikap hormat dan konsisten. Selain itu, kita akan menghafal surah-surah ini dan mengamalkan bacaannya dengan betul dalam solat dan aktiviti harian kita.
Video