Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan istiqamah
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul secara beradab dan istiqamah