Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah