Year 1

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran (Tilawah) 

Year 2

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Hadis 
Merumus dan menghayati hadis memuliakan tetamu serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada nifak secara beradab dan istiqamah
element 02
Ibadah 
Merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah 
Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Mengenal, membaca dan menulis perkataan tradisi dengan betul secara beradab dan istiqamah

Year 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan surah Al-Qadr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah At-Tin dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-'Asr secara beradab dan istiqamah
element 02
Hadis 
Merumus dan menghayati hadis mentaati pemimpin serta mengamalkan tuntutannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Meyakini konsep beriman kepada hari akhirat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan yang boleh membawa kepada syirik
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan sihir
element 02
Ibadah 
Merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab
Merumus konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep solat sunat dua hari raya dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah 
Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah
element 02
Adab 
Merumus konsep adab menaiki kenderaan dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap alam sekitar yang menepati syarak dan mengamalkannya secara istiqamah

Year 6

element 02
Pendidikan Islam