Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Hadis 
Merumus kefahaman hadith mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua secara beradab dan istiqamah
element 02
Ibadah 
Menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna

Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat yang mengandungi bacaan mim sakinah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah