Nota Percuma untuk Pelajar Sekolah

Note Nota Pandai adalah inisiatif penyediaan nota ringkas pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah kebangsaan (KSSR & KSSM). Setiap nota disusun mengikut tahun, subjek, bab dan topik berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Inisiatif ini merupakan usaha Pandai untuk memastikan semua pelajar sekolah mendapat nota pendidikan yang berkualiti.