Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaan mim sakinah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
element 02
Adab 
Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul secara beradab dan istiqamah