Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menganalisis, mengamal dan menghayati Surah Al-Fatihah secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah 
Merumus iktibar keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW secara beradab dan istiqamah