Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Adab 
Merumus konsep mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. dari aspek perkataan dan perbuatan dalam kehidupan harian sebagai bukti mentaati dan mengasihi Baginda secara beradab dan istiqamah

Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada nifak secara beradab dan istiqamah
element 02
Ibadah 
Merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul secara beradab dan istiqamah

Year 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat yang mengandungi bacaan hukum mad dua harakat dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah 
Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Year 6

element 02
Pendidikan Islam