Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah 
Merumus iktibar keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW secara beradab dan istiqamah
element 02
Adab 
Merumus adab berpakaian yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah