Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah