Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Menghafaz dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah