Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah