Membaca dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaan mim sakinah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah
Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah