Pendidikan Islam

Bab 1 : Al-Quran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang Al-Quran. Kami akan fokus membaca dan menghafal ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am dan ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi. Kita juga akan belajar tentang hukum tajwid dan cara mengaplikasikannya ketika membaca al-Quran. Di samping itu, kita akan mempelajari ayat 188 Surah Al-Baqarah, memahami maknanya dan mengamalkan bacaan dengan tajwid yang betul. Sepanjang bab ini, kami akan menekankan kepentingan mengamalkan ayat-ayat ini dengan hormat dan konsisten.
Latihan untuk bab ini