Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 19 hingga 20 Surah At Taubah dengan betul, lancar serta tajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah