Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat 33 Surah Al-Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah