Form 1

element 02
Pendidikan Islam

Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Aqidah 
Merumus kefahaman mengenai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah serta berpegang teguh dengannya secara beradab dan istiqamah