Malay
Tahsin al Quran Surah Fussilat Ayat 33
Contributor : Salina Ina Report this Video
Chapter : Al-Quran
Topic : Membaca ayat 33 Surah Al-Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Form 4 Pendidikan Islam
View all videos for Pendidikan Islam Form 4
Related videos
Timed Exam

Prepare exams with mock exam papers

Register for a free Pandai account now