Form 2

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan menghafaz ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus konsep Wasatiyyah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Hadis 
Merumus kefahaman hadis dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah (Setiap Orang ialah Pemimpin)