3: Hukum Mad Silah, Mad Lazim dan Qalqalah

 
3  Hukum Mad Silah, Mad Lazim dan Qalqalah
 
Mad Silah
 • Mad yang terdapat selepas huruf ha' dhomir (ه) yang bergaris kasrah (bawah) atau berbaris dhommah (depan).
 • Dhomir : Ganti nama dalam bahasa arab yang bermaksud 'nya'.
 
Mad Silah Qasirah Mad Silah Towilah
 • Ha' dhomir (ه) terletak diantara dua huruf berbaris bertemu huruf hija'iyah selain ء pada dua kalimah berlainan.
 • Cara bacaan: 2 harakat

Contoh: ولايئوده حفظهما

 • Ha' dhomir  (ه) terletak antara dua huruf berbaris bertemu dengan ء pada dua kalimah berlainan.
 • Cara bacaan: 4 atau 5 harakat

Contoh: يحسب أن ما له أخلده

 
Mad Lazim
 • Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ketika bacaan secara wasal atau waqaf.
 • Cara bacaan: 6 harakat
 
Kalimi
 • Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah.
 
Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Mad Lazim Kalimi Muthaqal
 • Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyaddah dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham.

Contoh:  ءَآلْـَٔـٰنَ

 • Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang bersyaddah dalam satu kalimah dan dibaca secara idgham.

Contoh:   وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

 
Harfi
 • Huruf mad yang terdapat pada فواتح السور bertemu huruf yang bertanda sukun yang ejaannya jadi hukum mad asli.
 
Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Mad Lazim Harfi Muthaqal
 • Huruf mad yang terdapat pada فواتح السور bertemu huruf bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham.

Contoh: الٓمٓ

 • Huruf mad yang terdapat pada فواتح السور bertemu huruf bertanda sukun yang dibaca secara idgham.

Contoh: صٓ

 
Qalqalah
 • Bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah.
 • ب, ج, د, ق, ط
 
Qalqalah Sughra Qalqalah Kubra
 • Huruf qalqalah yang berbaris sukun pada pertengahan atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal.
 • Cara bacaan: bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun.

Contohnya: فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ

 • Huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf.
 • Cara bacaan: bunyi lantunan kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf.

Contohnya: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

                   

 
Imej ini menunjukkan tiga kotak maklumat mengenai Qalqalah Akbar. 1. Kotak pertama (berwarna biru muda) menerangkan bahawa huruf qalqalah yang berbaris syaddah pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. 2. Kotak kedua (berwarna hijau) menerangkan cara bacaan: bunyi lantunan lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. 3. Kotak ketiga (berwarna biru tua) memberikan contoh bacaan dalam tulisan Arab. Di bahagian atas terdapat tajuk ‘QALQALAH AKBAR’ dan logo Pandai di sebelah kiri.
 

3: Hukum Mad Silah, Mad Lazim dan Qalqalah

 
3  Hukum Mad Silah, Mad Lazim dan Qalqalah
 
Mad Silah
 • Mad yang terdapat selepas huruf ha' dhomir (ه) yang bergaris kasrah (bawah) atau berbaris dhommah (depan).
 • Dhomir : Ganti nama dalam bahasa arab yang bermaksud 'nya'.
 
Mad Silah Qasirah Mad Silah Towilah
 • Ha' dhomir (ه) terletak diantara dua huruf berbaris bertemu huruf hija'iyah selain ء pada dua kalimah berlainan.
 • Cara bacaan: 2 harakat

Contoh: ولايئوده حفظهما

 • Ha' dhomir  (ه) terletak antara dua huruf berbaris bertemu dengan ء pada dua kalimah berlainan.
 • Cara bacaan: 4 atau 5 harakat

Contoh: يحسب أن ما له أخلده

 
Mad Lazim
 • Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ketika bacaan secara wasal atau waqaf.
 • Cara bacaan: 6 harakat
 
Kalimi
 • Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah.
 
Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Mad Lazim Kalimi Muthaqal
 • Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyaddah dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham.

Contoh:  ءَآلْـَٔـٰنَ

 • Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang bersyaddah dalam satu kalimah dan dibaca secara idgham.

Contoh:   وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

 
Harfi
 • Huruf mad yang terdapat pada فواتح السور bertemu huruf yang bertanda sukun yang ejaannya jadi hukum mad asli.
 
Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Mad Lazim Harfi Muthaqal
 • Huruf mad yang terdapat pada فواتح السور bertemu huruf bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham.

Contoh: الٓمٓ

 • Huruf mad yang terdapat pada فواتح السور bertemu huruf bertanda sukun yang dibaca secara idgham.

Contoh: صٓ

 
Qalqalah
 • Bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah.
 • ب, ج, د, ق, ط
 
Qalqalah Sughra Qalqalah Kubra
 • Huruf qalqalah yang berbaris sukun pada pertengahan atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal.
 • Cara bacaan: bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun.

Contohnya: فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ

 • Huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf.
 • Cara bacaan: bunyi lantunan kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf.

Contohnya: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

                   

 
Imej ini menunjukkan tiga kotak maklumat mengenai Qalqalah Akbar. 1. Kotak pertama (berwarna biru muda) menerangkan bahawa huruf qalqalah yang berbaris syaddah pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. 2. Kotak kedua (berwarna hijau) menerangkan cara bacaan: bunyi lantunan lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. 3. Kotak ketiga (berwarna biru tua) memberikan contoh bacaan dalam tulisan Arab. Di bahagian atas terdapat tajuk ‘QALQALAH AKBAR’ dan logo Pandai di sebelah kiri.