Hormati Jiran

6.1  Hormati jiran
 

1. Definisi: Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 

2. Kita harus mengamalkan sikap hormat terhadap jiran.

3. Contoh perlakuan menghormati jiran:

 
Menjawab panggilan jiran
Mendahulukan jiran terdekat dalam apa jua keadaan 
Memberi ruang dan mendahulukan jiran yang lebih tua menaiki bas
Mendengar nasihat dan teguran jiran 
 

4. Kepentingan menghormati jiran:

  • Dapat mengeratkan hubungan antara jiran 
  • Jiran berasa bangga dan dihargai 
  • Memupuk semangat hormat sesama jiran