Beradab Sopan dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Jiran

5.1  Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia terhadap jiran
 

1. Definisi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

2. Kita harus beradab dan bertutur sopan dengan jiran. 

3. Contoh adab sopan terhadap jiran:

 
Mengetuk pintu sebelum masuk rumah jiran
Bersalam dengan jiran
Mengucapkan terima kasih semasa menerima hadiah jiran
Menunduk semasa melalu depan jiran
 

4. Kepentingan beradab sopan terhadap jiran:

  • Dapat mengeratkan silaturahim dengan jiran 
  • Mengelakkan perselisihan faham antara jiran 
  • Memupuk sikap hormat sesama jiran
 

Beradab Sopan dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Jiran

5.1  Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia terhadap jiran
 

1. Definisi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

2. Kita harus beradab dan bertutur sopan dengan jiran. 

3. Contoh adab sopan terhadap jiran:

 
Mengetuk pintu sebelum masuk rumah jiran
Bersalam dengan jiran
Mengucapkan terima kasih semasa menerima hadiah jiran
Menunduk semasa melalu depan jiran
 

4. Kepentingan beradab sopan terhadap jiran:

  • Dapat mengeratkan silaturahim dengan jiran 
  • Mengelakkan perselisihan faham antara jiran 
  • Memupuk sikap hormat sesama jiran