Berterima Kasih Terhadap Jiran

4.1  Berterima kasih terhadap jiran
 

1. Definisi: Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengikhtirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan, atau pemberian. 

2. Kita harus mengamalkan sikap berterima kasih terhadap jiran. 

3. Cara berterima kasih terhadap jiran:

 
Menziarahi jiran ketika sakit
Memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan
Mendoakan kesejahteraan jiran
Mengucapkan terima kasih

 

 

4. Kepentingan berterima kasih terhadap jiran:

  • Mengeratkan hubungan silaturahim
  • Mengelakkan persengketaan dan perselisihan faham 
  • Mengeratkan hubungan jiran
 

Berterima Kasih Terhadap Jiran

4.1  Berterima kasih terhadap jiran
 

1. Definisi: Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengikhtirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan, atau pemberian. 

2. Kita harus mengamalkan sikap berterima kasih terhadap jiran. 

3. Cara berterima kasih terhadap jiran:

 
Menziarahi jiran ketika sakit
Memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan
Mendoakan kesejahteraan jiran
Mengucapkan terima kasih

 

 

4. Kepentingan berterima kasih terhadap jiran:

  • Mengeratkan hubungan silaturahim
  • Mengelakkan persengketaan dan perselisihan faham 
  • Mengeratkan hubungan jiran