Prihatin Terhadap Keperluan dan Kebajikan Jiran

2.1  Prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran
 

1. Definisi: Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 

2. Kita harus bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran.

3. Contoh prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran

 
Menyapu ubat kepada anak jiran
Membantu jiran mengangkat barang
Menziarahi jiran yang sakit di hospital
 

4. Kepentingan bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran: 

 • Menjalinkan hubungan silaturahim sesama jiran 
 • Meringankan beban dan kesusahan jiran.
 • Dapat memupuk sikap tolong-menolong dalam kehidupan berjiran 
 • Mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri dengan mengambil tahu hal jiran
 • Dapat menggembirakan kehidupan jiran dengan memenuhi keperluan mereka 
 • Melahirkan individu yang berperibadi luhur apabila membantu jiran dengan ikhlas
 

Prihatin Terhadap Keperluan dan Kebajikan Jiran

2.1  Prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran
 

1. Definisi: Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 

2. Kita harus bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran.

3. Contoh prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran

 
Menyapu ubat kepada anak jiran
Membantu jiran mengangkat barang
Menziarahi jiran yang sakit di hospital
 

4. Kepentingan bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran: 

 • Menjalinkan hubungan silaturahim sesama jiran 
 • Meringankan beban dan kesusahan jiran.
 • Dapat memupuk sikap tolong-menolong dalam kehidupan berjiran 
 • Mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri dengan mengambil tahu hal jiran
 • Dapat menggembirakan kehidupan jiran dengan memenuhi keperluan mereka 
 • Melahirkan individu yang berperibadi luhur apabila membantu jiran dengan ikhlas