Tanggungjawab Terhadap Jiran

3.1  Tanggungjawab terhadap jiran
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

2. Kita harus mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap jiran.

3. Contoh situasi bertanggungjawab terhadap jiran:

 
Menziarahi jiran yang sakit di hospital
Menyiram pokok bunga jiran semasa ketiadaannya
Memberi makan kepada haiwan peliharaan jiran semasa jiran balik kampung
 

4. Kepentingan melaksanakan tanggungjawab terhadap jiran:

  • Mengeratkan hubungan kejiranan 
  • Memupuk perpaduan antara kaum 
  • Mewujudkan keharmonian di kawasan kejiranan 
  • Menjalin semangat bekerjasama
  • Mengeratkan hubungan kejiranan
 

Tanggungjawab Terhadap Jiran

3.1  Tanggungjawab terhadap jiran
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

2. Kita harus mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap jiran.

3. Contoh situasi bertanggungjawab terhadap jiran:

 
Menziarahi jiran yang sakit di hospital
Menyiram pokok bunga jiran semasa ketiadaannya
Memberi makan kepada haiwan peliharaan jiran semasa jiran balik kampung
 

4. Kepentingan melaksanakan tanggungjawab terhadap jiran:

  • Mengeratkan hubungan kejiranan 
  • Memupuk perpaduan antara kaum 
  • Mewujudkan keharmonian di kawasan kejiranan 
  • Menjalin semangat bekerjasama
  • Mengeratkan hubungan kejiranan