Amalan Jujur Dalam Hidup Berjiran

10.1 Amalan jujur dalam hidup berjiran
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

2. Kita harus mengamalkan sikap jujur terhadap jiran. 

3. Ciri kejujuran:

 • Bercakap benar atau tidak menipu 
 • Ikhlas dan bersikap amanah 
 • Menjalankan tanggungjawab dengan jujur 
 • Menjaga rahsia jiran dengan baik 

4. Contoh sikap kejujuran

 
Memulangkan buku cerita jiran dan meminta maaf
Meminta maaf dengan jiran dan mengaku adik yang memecahkan pasu itu
Meminta maaf kepada jiran dan mengakui bahawa 
Memulangkan wang yang berlebihan kepada jiran
 

5. Kebaikan mengamalkan sikap jujur terhadap jiran:

 • Mengelakkan perselisihan faham sesama jiran 
 • Mendapat kepercayaan jiran 
 • Mengeratkan hubungan dengan jiran
 

Amalan Jujur Dalam Hidup Berjiran

10.1 Amalan jujur dalam hidup berjiran
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

2. Kita harus mengamalkan sikap jujur terhadap jiran. 

3. Ciri kejujuran:

 • Bercakap benar atau tidak menipu 
 • Ikhlas dan bersikap amanah 
 • Menjalankan tanggungjawab dengan jujur 
 • Menjaga rahsia jiran dengan baik 

4. Contoh sikap kejujuran

 
Memulangkan buku cerita jiran dan meminta maaf
Meminta maaf dengan jiran dan mengaku adik yang memecahkan pasu itu
Meminta maaf kepada jiran dan mengakui bahawa 
Memulangkan wang yang berlebihan kepada jiran
 

5. Kebaikan mengamalkan sikap jujur terhadap jiran:

 • Mengelakkan perselisihan faham sesama jiran 
 • Mendapat kepercayaan jiran 
 • Mengeratkan hubungan dengan jiran