Amalan Rajin Dalam Hidup Berjiran

11.1  Amalan rajin dalam hidup berjiran
 

1. Definisi: Usaha yang berterusan, bersungguh-sunguh, dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 

2. Kita harus mengamalkan sikap kerajinan terhadap dalam hidup berjiran. 

3. Contoh sikap kerajinan:

 
Bergotong-royong membersihkan kawasan kejiranan
Menyusun buku cerita di balai bacaan bersama anak jiran
Gigih berlatih supaya menjuarai pertandingan 
Berusaha menyiapkan projek sekolah bersama jiran
Menyusun kerusi dan meja sempena majlis jiran
 

4. Kepentingan amalan rajin dalam hidup berjiran:

  • Memupuk semangat rajin sesama jiran
  • Mengeratkan hubungan antara jiran
 

Amalan Rajin Dalam Hidup Berjiran

11.1  Amalan rajin dalam hidup berjiran
 

1. Definisi: Usaha yang berterusan, bersungguh-sunguh, dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 

2. Kita harus mengamalkan sikap kerajinan terhadap dalam hidup berjiran. 

3. Contoh sikap kerajinan:

 
Bergotong-royong membersihkan kawasan kejiranan
Menyusun buku cerita di balai bacaan bersama anak jiran
Gigih berlatih supaya menjuarai pertandingan 
Berusaha menyiapkan projek sekolah bersama jiran
Menyusun kerusi dan meja sempena majlis jiran
 

4. Kepentingan amalan rajin dalam hidup berjiran:

  • Memupuk semangat rajin sesama jiran
  • Mengeratkan hubungan antara jiran