Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran

1.1 Amalan ajaran agama atau kepercayaan mengeratkan hubungan sesama jiran
 

1. Definisi: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan Rukun Negara. 

2. Kita harus menghormati amalan ajaran agama atau kepercayaan jiran. 

3. Setiap agama mempunyai amalan ajaran atau kepercayaan yang berbeza:

 
  Agama Amalan
Islam

Bersolat lima waktu sehari.

Membaca al-Quran. 

Hindu

Beribadat di kuil.

Menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan

Buddha

Membakar colok ketika beribadat.

Bermeditasi. 

Sikh

Bersembahyang di Gurdwara.

Menutup kepala ketika beribadat. 

Kristian

Pergi ke gereja.

Membaca Kitab Injil. 

 

4. Kepentingan menghormati ajaran agama dan kepercayaan jiran:

  • Mengelakkan perselisihan faham 
  • Memupuk perpaduan antara kaum 
  • Mengeratkan hubungan sesama jiran
 

Amalan Ajaran Agama atau Kepercayaan Mengeratkan Hubungan Sesama Jiran

1.1 Amalan ajaran agama atau kepercayaan mengeratkan hubungan sesama jiran
 

1. Definisi: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan Rukun Negara. 

2. Kita harus menghormati amalan ajaran agama atau kepercayaan jiran. 

3. Setiap agama mempunyai amalan ajaran atau kepercayaan yang berbeza:

 
  Agama Amalan
Islam

Bersolat lima waktu sehari.

Membaca al-Quran. 

Hindu

Beribadat di kuil.

Menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan

Buddha

Membakar colok ketika beribadat.

Bermeditasi. 

Sikh

Bersembahyang di Gurdwara.

Menutup kepala ketika beribadat. 

Kristian

Pergi ke gereja.

Membaca Kitab Injil. 

 

4. Kepentingan menghormati ajaran agama dan kepercayaan jiran:

  • Mengelakkan perselisihan faham 
  • Memupuk perpaduan antara kaum 
  • Mengeratkan hubungan sesama jiran