Sayangi Jiran

7.1  Sayangi jiran
 

1. Definisi: Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 

2. Kita harus menyayangi jiran. 

3. Cara menyayangi jiran:

 
Melayani jiran dengan penuh sopan
Bertanya khabar dengan jiran
Menyertai aktiviti kejiranan
Mengambil berat situasi jiran
 

4. Kepentingan menyayangi jiran:

  • Mengeratkan hubungan jiran 
  • Mengambil berat keadaan jiran 
  • Memupuk semangat kasih sayang sesama jiran
 

Sayangi Jiran

7.1  Sayangi jiran
 

1. Definisi: Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 

2. Kita harus menyayangi jiran. 

3. Cara menyayangi jiran:

 
Melayani jiran dengan penuh sopan
Bertanya khabar dengan jiran
Menyertai aktiviti kejiranan
Mengambil berat situasi jiran
 

4. Kepentingan menyayangi jiran:

  • Mengeratkan hubungan jiran 
  • Mengambil berat keadaan jiran 
  • Memupuk semangat kasih sayang sesama jiran