Reka bentuk elektronik

 
2.4 Reka bentuk elektronik
 
 • Menyatakan maksud mikropengawal dan mikropemproses
 • Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal
 • Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik
 • Membina litar simulasi yang berfungsi dengen perisian khas 
 • Membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal
 • Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output
 • Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik
 • Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik
 

1.

Mikropengawal

Terdiri daripada unit pemprosesan pusat, RAM, ROM dan port input/ output yang dibina di dalamnya

Berfungsi untuk mengawal peranti elektronik

rbt t2b2.4 1
Mikropemproses

Disokong cip seperti input, output, RAM dan ROM dan dihubungkan melalui System Bus

Digunakan untuk melakukan kawalan yang besar

rbt t2b2.4 2
 

2. Bahagian input : salah satu bahagian yang terdapat dalam mikropengawal

 • Peranti input :
 
Peranti input digital Suis tekan tutup Menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital
Suis tekan buka Menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital
Sius mikro
 • Bertindak sebagai suis tekan tutup apabila terminal COM/NO digunakan 
 • Bertindak sebagai suis tekan buka apabila terminal COM/NC digunakan 
Penderia pergerakan Berfungsi untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan
Penderia air Berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat
Peranti input analog Penderia jarak Berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan, sama ada objek yang diperbuat daripada logam ataupun bukan logam
Penderia cahaya Menghasilkan isyarat analog berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima
Penderia suhu Berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu
 

4. Bahagian proses

 • Proses dilakukan oleh CPU dan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM dan menghasilkan isyarat kepada output
 • ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal
 • RAM digunakan untuk menyimpan data secara sementara

5. Bahagian output : menerima isyarat daripada CPU dan menghantarnya kepada peranti output

 • Peranti output
 
Peranti output Penerangan
Diod pemancar cahaya Mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu perhiasan
Pembaz Berfungsi dengan cara menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi
Geganti Sius kawalan litar berarus tinggi
Motor arus terus Berputar apabila ada arus elektrik yang melaluinya
Lampu LED Mengeluarkan cahaya
 
6. Komponen, peranti dan bahan yang digunakan dalam papan litar elektronik mikropengawal: 
 

 

7. Litar simulasi: litar yang hampir meyerupai litar sebenar

 • Pembinaan litar simulasi 
 

Pengenalan perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks

Fungsi asas arahan atur cara untuk membina simulasi blok

Pembinaan simulasi asas menggunakan nlol

Merancang pengatucaraan untuk menghasilkan simulasi blok

Langkah untuk memaparkan simulasi blok

 
8. Langkah-langkah membuat penyambungan litar input dan output kepada mikropengawal:
 

Baca dan fahami lakaran litar skematik

Sediakan komponen, peranti, bahan dan papan litar yang diperlukan

Bina litar input dan output

Sambungkan litar input dan output menggunakan wayar pelompat dan soket pada plag papan litar

Pastikan litar input dan output dipasang pada plag yang betul pada papan litar

Semak penyambungan litar yang dilakukan itu berdasarkan lakaran litar skematik

 

9. Pengujian : memastikan penyambungan litar adalah betul dari segi kekutuban dan keadaan komponen serta peranti yang digunakan berfungsi dengan baik

10. Penilaian : dilakukan berdasarkan kefungsian litar elektronik beroperasi mengikut tujuan yang hendak dilakukan