Pengenalpastian masalah

 
1.1  Pengenalpastian masalah
 
  • Mengenal pasti masalah: bukan inventif dan inventif 
  • Menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif 
 
1. Masalah bukan inventif : masalah yang tiada mempunyai kesan sampingan apabila usaha pernambahbaikan berlaku
 

Alatan tidak berfungsi dengan baik

Mengenal pasti masalah yang dihadapi

Menyenaraikan pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah

Membuat pilihan yang sesuai daripada senarai pilihan yang ada

Melaksanaan pilihan yang telah dibuat

Membuat penilaian sama ada pilihan tersebut berjaya atau sebaliknya

 
2. Masalah Inventif : masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku
  Fasa Penerangan
1. Analisis punca masalah Analisis fungsi
2. Model masalah Percanggahan fizikal
3. Kaedah penyelesaian Pilihan kaedah penyelesaian
4. Model penyelesaian  Kaedah penyelesaian spesifik