Analisis Fungsi

1.2 Analisis Fungsi
 
  • Membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya
  • Melukis sistem fungsi 
  • Membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi
 

1. Analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk.

2. Produk : sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen

3. Fungsi : tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran

4. Objek : pengguna produk

5. Komponen : bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk 

6. Fungsi komponen : melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem funsgi produk

7. Garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah

 
Bil Simbol Maksud
1. Berguna (normal)
2. Berguna tetapi tidak mencukupi
3. Berguna tetapi berlebihan
4. Bermasalah (harmful)
 

8. Model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem.

9. Tujuan analisis berantai punca dan kesan adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah

10. Jenis dan contoh halangan

Jenis halangan Contoh halangan
Semula jadi Panas, hujan, kelembapan
Sains dan fizik Momentum, graviti
Sifat asas objek Kebolehan manusia