Kejujuran Demi Kesejahteraan Negara

10.1 Kejujuran demi kesejahteraan negara
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

2. Cara bersikap jujur demi kesejahteraan negara:

 
Memastikan undang-undang ditegakkan oleh semua pihak agar tidak menimbulkan pergaduhan 
Memberikan khidmat kesihatan yang terbaik kepada semua rakyat
Menjaga sempadan negara untuk menjaga keamanan negara
 

3. Kepentingan bersikap jujur demi kesejahteraan negara:

 • Dapat menjatuhkan hukuman dengan adil 
 • Dapat menjaga hak semua rakyat 
 • Dapat menjaga keamanan dan keharmonian negara

4. Kesan pengabaian sikap jujur demi kesejahteraan negara:

 • Negara menjadi huru-hara 
 • Pertelingkahan berlaku antara rakyat 
 • Kepercayaan rakyat terancam
 

Kejujuran Demi Kesejahteraan Negara

10.1 Kejujuran demi kesejahteraan negara
 

1. Definisi: Bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

2. Cara bersikap jujur demi kesejahteraan negara:

 
Memastikan undang-undang ditegakkan oleh semua pihak agar tidak menimbulkan pergaduhan 
Memberikan khidmat kesihatan yang terbaik kepada semua rakyat
Menjaga sempadan negara untuk menjaga keamanan negara
 

3. Kepentingan bersikap jujur demi kesejahteraan negara:

 • Dapat menjatuhkan hukuman dengan adil 
 • Dapat menjaga hak semua rakyat 
 • Dapat menjaga keamanan dan keharmonian negara

4. Kesan pengabaian sikap jujur demi kesejahteraan negara:

 • Negara menjadi huru-hara 
 • Pertelingkahan berlaku antara rakyat 
 • Kepercayaan rakyat terancam