Hormati Identiti Negara

6.1  Hormati identiti negara
 

1. Definisi: Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 

2. Identiti negara:

 
Jata Negara
Bendera Kebangsaan
Bahasa Kebangsaan
Bunga kebangsaan
Rukun Negara
Parlimen Malaysia
 

3. Cara menghormati identiti negara:

 • Memahami dan menghayati maksud Jata Negara 
 • Memasang Jalur Gemilang dengan betulnya 
 • Menggunakan bahasa Melayu dengan betulnya 
 • Menggunakan simbol bunya raya sebagai hiasan dalam majlis rasmi 
 • Mengamalkan prinsip Rukun Negara sebagai panduan dalam kehidupan 
 • Mematuhi undang-undang dan amalan demokrasi negara 

4. Kepentingan menghormati identiti negara:

 • Mewujudkan perasaan bangga akan negara 
 • Memupuk semangat patriotik 
 • Menyatupadukan rakyat yang pelbagai kaum 
 • Meningkatkan imej negara 
 • Mengukuhkan perpaduan negara kita 
 • Mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara
 

Hormati Identiti Negara

6.1  Hormati identiti negara
 

1. Definisi: Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 

2. Identiti negara:

 
Jata Negara
Bendera Kebangsaan
Bahasa Kebangsaan
Bunga kebangsaan
Rukun Negara
Parlimen Malaysia
 

3. Cara menghormati identiti negara:

 • Memahami dan menghayati maksud Jata Negara 
 • Memasang Jalur Gemilang dengan betulnya 
 • Menggunakan bahasa Melayu dengan betulnya 
 • Menggunakan simbol bunya raya sebagai hiasan dalam majlis rasmi 
 • Mengamalkan prinsip Rukun Negara sebagai panduan dalam kehidupan 
 • Mematuhi undang-undang dan amalan demokrasi negara 

4. Kepentingan menghormati identiti negara:

 • Mewujudkan perasaan bangga akan negara 
 • Memupuk semangat patriotik 
 • Menyatupadukan rakyat yang pelbagai kaum 
 • Meningkatkan imej negara 
 • Mengukuhkan perpaduan negara kita 
 • Mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara