Amalan Hemah Tinggi Meningkatkan Imej Negara

5.1 Amalan hemah tinggi meningkatkan imej negara
 

1. Definisi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

2. Kita harus mengamalan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara.

3. Contoh amalan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara.

 
Menggunakan tutur kata yang baik dan sopan dalam pergaulan dan kehidupan harian
Berkelakuan baik dan sopan dalam pergaulan dan kehidupan harian
Mempunyai pemikiran yang baik dan positif dalam pergaulan serta kehidupan harian

 

 

4. Cara mengamalkan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara:

 • Menggunakan bahasa yang sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain 
 • Bergaul mesra dan memberikan layanan yang baik tanpa mengira agama dan kaum 
 • Bersangka baik terhadap semua orang dalam pergaulan harian

5. Kepentingan amalan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara:

 • Memastikan Malaysia sentiasa dihormati dan dipandang tinggi oleh negara lain 
 • Menjaga dan meningkatkan imej negara yang baik 
 • Mewujudkan kemesraan dalam kalangan rakyat 
 • Memberikan tanggapan yang baik kepada imej negara kita 
 • Mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum 
 • Meningkatkan ekonomi negara kita
 

Amalan Hemah Tinggi Meningkatkan Imej Negara

5.1 Amalan hemah tinggi meningkatkan imej negara
 

1. Definisi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

2. Kita harus mengamalan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara.

3. Contoh amalan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara.

 
Menggunakan tutur kata yang baik dan sopan dalam pergaulan dan kehidupan harian
Berkelakuan baik dan sopan dalam pergaulan dan kehidupan harian
Mempunyai pemikiran yang baik dan positif dalam pergaulan serta kehidupan harian

 

 

4. Cara mengamalkan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara:

 • Menggunakan bahasa yang sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain 
 • Bergaul mesra dan memberikan layanan yang baik tanpa mengira agama dan kaum 
 • Bersangka baik terhadap semua orang dalam pergaulan harian

5. Kepentingan amalan hemah tinggi demi meningkatkan imej negara:

 • Memastikan Malaysia sentiasa dihormati dan dipandang tinggi oleh negara lain 
 • Menjaga dan meningkatkan imej negara yang baik 
 • Mewujudkan kemesraan dalam kalangan rakyat 
 • Memberikan tanggapan yang baik kepada imej negara kita 
 • Mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum 
 • Meningkatkan ekonomi negara kita