Kepercayaan kepada Tuhan Menjamin Kesejahteraan Negara

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan menjamin kesejahteraan negara 
 

1. Definisi: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan Rukun Negara. 

2. Kita harus mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara. 

3. Maksud kepercayaan kepada Tuhan dalam prinsip Rukun Negara:

 • Menerima agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan 
 • Hormat-menghormati agama dan kepercayaan kaum lain 
 • Saling bertoleransi terhadap kepercayaan kaum lain 
 • Bersangka baik terhadap amalan dan kepercayaan kaum lain

4. Cara mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara:

 

Memakai pakaian yang sopan semasa menghadiri perayaan kaum lain 

Bercakap dengan lemah lembut dan sopan semasa menghadiri perayaan kaum lain 
Duduk dengan sopan dan tertib semasa menghadiri perayaan kaum lain 
 

5. Kepentingan amalan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara:

 • Membentu keperibadian insan yang mulia 
 • Memupuk jati diri yang utuh dalam diri setiap rakyat 
 • Hubungan antara rakyat berbilang bangsa dan agama menjadi erat 
 • Mengukuhkan perpaduan 
 • Memupuk persefahaman 
 • Menjamin keamanan negara
 

Kepercayaan kepada Tuhan Menjamin Kesejahteraan Negara

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan menjamin kesejahteraan negara 
 

1. Definisi: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan Rukun Negara. 

2. Kita harus mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara. 

3. Maksud kepercayaan kepada Tuhan dalam prinsip Rukun Negara:

 • Menerima agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan 
 • Hormat-menghormati agama dan kepercayaan kaum lain 
 • Saling bertoleransi terhadap kepercayaan kaum lain 
 • Bersangka baik terhadap amalan dan kepercayaan kaum lain

4. Cara mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara:

 

Memakai pakaian yang sopan semasa menghadiri perayaan kaum lain 

Bercakap dengan lemah lembut dan sopan semasa menghadiri perayaan kaum lain 
Duduk dengan sopan dan tertib semasa menghadiri perayaan kaum lain 
 

5. Kepentingan amalan kepercayaan kepada Tuhan demi kesejahteraan negara:

 • Membentu keperibadian insan yang mulia 
 • Memupuk jati diri yang utuh dalam diri setiap rakyat 
 • Hubungan antara rakyat berbilang bangsa dan agama menjadi erat 
 • Mengukuhkan perpaduan 
 • Memupuk persefahaman 
 • Menjamin keamanan negara