Tanggungjawab Sebagai Warganegara

3.1 Hargai keunikan negara
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

2. Warganegara ialah keahlian kepada sebuah negara. 

3. Setiap warganegara Malaysia akan memiliki kad pengenalan diri untuk mengesahkan taraf warganegaraan. 

4.Maklumat asas pada MYKAD:

 
 

5. Kita harus melaksanakan tanggungjawab sebagai warganegara.

6. Cara melaksanakan tanggungjawab sebagai warganegara:

 
Mematuhi undang-undang demi keselamatan semua
Memelihara khazanah negara mengekalkan warisan negara 
Mengekalkan keharmonian simbol perpaduan negara
Melestarikan alam sekitar tanggungjawab semua
Menerima kepelbagaian kaum demi keamanan negara
Menjaga imej negara tanggungjawab kita
 

7. Kesan pengabaian tanggungjawab sebagai warganegara:

  • Mengancam kestabilan negara kita
 

Tanggungjawab Sebagai Warganegara

3.1 Hargai keunikan negara
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

2. Warganegara ialah keahlian kepada sebuah negara. 

3. Setiap warganegara Malaysia akan memiliki kad pengenalan diri untuk mengesahkan taraf warganegaraan. 

4.Maklumat asas pada MYKAD:

 
 

5. Kita harus melaksanakan tanggungjawab sebagai warganegara.

6. Cara melaksanakan tanggungjawab sebagai warganegara:

 
Mematuhi undang-undang demi keselamatan semua
Memelihara khazanah negara mengekalkan warisan negara 
Mengekalkan keharmonian simbol perpaduan negara
Melestarikan alam sekitar tanggungjawab semua
Menerima kepelbagaian kaum demi keamanan negara
Menjaga imej negara tanggungjawab kita
 

7. Kesan pengabaian tanggungjawab sebagai warganegara:

  • Mengancam kestabilan negara kita