Amalan Toleransi Dalam Hidup Berjiran

14.1 Amalan toleransi dalam hidup berjiran
 

1. Definisi: Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 

2. Kita harus mengamalkan sikap toleransi dalam hidup berjiran. 

3. Amalan toleransi dalam hidup berjiran:

 
Memberikan tempat duduk kepada jiran yang tua
Mengawal diri daripada memarahi jiran
Bersabar dengan kerenah jiran
 

4. Kepentingan mengamalkan toleransi dalam hidup berjiran:

  • Dapat memelihara keharmonian hidup berjiran 
  • Melatih diri bersikap bersabar
  • Meningkatkan perpaduan sesama jiran 
  • Memupuk persefahaman kaum dan hidup bersatu padu 
  • Hubungan sesaa jiran menjadi erat 
  • Dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan baik