Kerjasama Dalam Hidup Berjiran

12.1 Kerjasama dalam hidup berjiran
 

1. Definisi: Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.

2. Kita harus mengamalkan sikap kerjasama bersama jiran. 

3. Contoh amalan kerjasama:

 
Bekerjasama memasang khemah untuk majlis jiran
Bekerjasama mengadakan kerja amal
 

4. Kepentingan amalan kerjasama sesama jiran:

  • Mengeratkan hubungan antara jiran
  • Menyiapakan kerja dengan cepat
  • Menjimatkan kos, masa dan tenaga