Persamaan Perakaunan

 
2.3

Persamaan Perakaunan

 
  Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja  
  Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik  
     
 
  Persamaan Perakaunan dengan Hasil dan Belanja  
     
 
  • Aset = Liabiliti + Modal + Untung Bersih/ -Rugi Bersih
  • Aset = Liabiliti + Modal + Hasil - Belanja
 
 
 

 

Persamaan Perakaunan

 
2.3

Persamaan Perakaunan

 
  Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja  
  Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik  
     
 
  Persamaan Perakaunan dengan Hasil dan Belanja  
     
 
  • Aset = Liabiliti + Modal + Untung Bersih/ -Rugi Bersih
  • Aset = Liabiliti + Modal + Hasil - Belanja