Andaian, Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan

 
1.4

Andaian, Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan

 
Andaian perakaunan perlu dibuat untuk mengurangkan kekeliruan ketika mengendalikan rekod perakaunan dan menghasilkan Penyata Kewangan.
 
 

Prinsip Perakaunan:

 
  Kos Manfaat  
 
  • Kos penyediaan maklumat tidak melebihi nilai maklumat kepada pengguna Penyata Kewangan
  • Mengkaji sejauh mana pendapatan dapat dijana daripada kos yang ditanggung
  • Pendapatan yang optimum dan kos yang minimum, perniagaan akan menikmati untung bersih yang lebih tinggi