Penyata Kewangan

 

 
1.3

Penyata Kewangan

 
  Penyata Kewangan  
  Rekod formal yang mengandungi maklumat kewangan sesebuah perniagaan.  
     
 

Penyata Kewangan terbahagi kepada:

 • Akaun Perdagangan dan Untung Rugi
 • Penyata Kedudukan Kewangan
 

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan:

 

Penyedia Penyata Kewangan:

 • Pemilik perniagaan
 • Pekerja sendiri
 • Pihak luar
 

Pengguna Penyata Kewangan:

  Pengguna Dalaman   Pengguna Luaran  
 
 • Pemilik perniagaan
 • Pihak pengurusan
 • Pekerja
 
 • Pihak bank
 • Pembekal (ABB)
 • Agensi Kerajaan (LHDN)