Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya

 
1.2

Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya

 

Sejarah Perakaunan:

  • Rekod perakaunan paling awal di Babylonia (3500 SM)
  • Rekod perakaunan mula dibuat menggunakan kertas dan pen di Mesir (400 SM)
  • Sistem Catatan Bergu bermula di Itali (abad ke-14)
  • Perakaunan kod diperkenalkan selepas Revolusi Perindustrian di England (abad ke-17 dan 18)
  • Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IASC) ditubuhkan (1973)