Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan

 
 
1.2 Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan
 
Sejarawan Pengertian Sejarah
Herodotus

Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa.

E.H. Carr

Suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau.

Ibn Khaldun

Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Khoo Kay Kim

Sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku.

Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang.

Sejarah ialah ibu kepada semua bidang.

Muhd Yusof Ibrahim

Sejarah ialah masa lalu itu sendiri.

Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.