Dunia Kita

 
2.1 Dunia Kita
 
 • Bumi telah melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca, kehidupan dan kedalaman lautan.
 • Usia bumi dijangka melebihi 4.6 bilion tahun.
 • Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal.
 • Bumi diselaputi salji di bahagian Kutub Utara dan Kutub Selatan sekitar 17 000 tahun dahulu.
 • Terdapat binatang yang berbulu tebal, seperti:
  • Woolly Mammoth
  • Harimau bertaring panjang
  • Sloth
 
Definisi
Geologi Bidang ilmu yang mengkaji pembentukan bumi.
Paleontologi Bidang ilmu yang mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi, sisa atau fosil yang telah terawet dalam sedimen binatang, tumbuhan dan bentuk-bentuk hidupan purbakala.
 
Pembentukan Fizikal Bumi
650 juta tahun dahulu
 • Tiada kehidupan.

390 juta tahun dahulu

 • Air laut tawar.
 • Wujud hidupan seperti ikan dan amfibia.
195 juta tahun dahulu
 • Wujud Zaman Jurasik.
 • Hidupan utama ialah dinosaur.
94 juta tahun dahulu
 • Dinosaur pupus.
 • Kelihatan rupa bentuk benua.

18 000 tahun dahulu

 • Wujud kebanyakkan binatang seperti kuda, badak sumbu, anjing, dan kucing.
 • Paras air laut meningkat.
Kini
 • Bumi pada hari ini.