Kepentingan Mempelajari Sejarah

 
1.7 Kepentingan Mempelajari Sejarah
 
  • Mengenal asal usul
  • Mengambil iktibar dan pengajaran
  • Memupuk patriotisme
  • Mengukuhkan perpaduan
  • Membangunkan negara dan bangsa
  • Mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah