Zaman Air Batu

 
2.2 Zaman Air Batu
 
 • Garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun.
 • Berlaku proses pengglasieran pada akhir zaman.
 • Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya Zaman Air Batu.
 

Tahap Zaman Air Batu terbahagi kepada:

1. Zaman Miosen 

 • 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu.
 • Gunung-ganang yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal.
 • Mamalia, hidupan di laut dan di air wujud dan berkembang.
 • Suhu dunia panas dan kering.
 

2. Zaman Pliosen

 • 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu.
 • Penyejukan global Zaman Miosen yang lebih panas.
 • penyebaran besar padang rumput dan savana.
 • Berlaku penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baharu.
 • Dataran tinggi terbentuk, contohnya Grand Canyon di Amerika Syarikat.
 

3. Zaman Pleistosen

 • 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu
 • Glasier utama berlaku 11 kali.
 • Manusia telah mengetahui cara membuat api.
 • Kebanyakan binatang yang wujud pada zaman ini masih kekal hingga kini.
 

4. Zaman Holosen

 • 10,000 tahun dahulu hingga kini.
 • Kehidupan manusia semakin maju.
 • Roda dan tulisan kuneiform dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu.
 • Tamadun manusia terus berkembang.