Garis Masa Zaman Air Batu

 

 
2.3 Garis Masa Zaman Air Batu
 

Zaman Air Batu terbahagi kepada empat zaman, iaitu:

  • Zaman Miosen
  • Zaman Pliosen
  • Zaman Pleistosen
  • Zaman Holosen
 

Rajah berikut menunjukkan garis masa Zaman Air Batu.

Sumber: Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 KSSM

 
  • Ahli paleontologi berpendapat bahawa hidupan bumi bermula 545 juta tahun dahulu
  • Kepelbagaian spesies binatang berkait rapat dengan dua faktor:
    • perubahan iklim
    • peringkat zaman yang didahului