Catatan Kontra dan Carta Akaun

 
2.4

Catatan Kontra dan Carta Akaun

 
  Catatan Kontra  
 
  • Catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya.
  • Tidak boleh diklasifikasikan sebagai Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik
  • Ditolak dengan Akaun berkaitan di Akaun Perdagangan dan Penyata Kedudukan Kewangan
 
     
 
Akaun Berkaitan Catatan Kontra
Aset Bukan Semasa Susut nilai terkumpul
Akaun Belum Terima Peruntukan hutang ragu
Modal / Ekuiti Pemilik Ambilan
Jualan Pulangan jualan / Pulangan masuk
Belian Pulangan belian / Pulangan keluar
 
  Carta Akaun  
  Senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun disusun secara sistemaik untuk tujuan perkodan dalam sistem perkodan berkomputer.  
     
 

Catatan Kontra dan Carta Akaun

 
2.4

Catatan Kontra dan Carta Akaun

 
  Catatan Kontra  
 
  • Catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya.
  • Tidak boleh diklasifikasikan sebagai Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik
  • Ditolak dengan Akaun berkaitan di Akaun Perdagangan dan Penyata Kedudukan Kewangan
 
     
 
Akaun Berkaitan Catatan Kontra
Aset Bukan Semasa Susut nilai terkumpul
Akaun Belum Terima Peruntukan hutang ragu
Modal / Ekuiti Pemilik Ambilan
Jualan Pulangan jualan / Pulangan masuk
Belian Pulangan belian / Pulangan keluar
 
  Carta Akaun  
  Senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun disusun secara sistemaik untuk tujuan perkodan dalam sistem perkodan berkomputer.